Priser og vilkår

Vi fakturerer våre klienter med utgangspunkt i den tid som er påløpt for oppdraget.

I tillegg kan vi ta i betraktning sakens art og vanskelighetsgrad, de verdier saken gjelder, resultater som oppnås, eventuelle særlige tidsfrister som gjelder for oppdraget samt de involverte advokaters erfaring og kompetanse.

For selskaper og næringsdrivende gjelder følgende priser:

  • Partner: fra 2 500 eksl. mva

  • Advokat: fra 2 300 eksl. mva

  • Advokatfullmektig: fra 2 100 eksl. mva

For privatpersoner gjelder følgende priser:

  • Partner: fra 2 875 inkl. mva (2 300 eks. mva)

  • Advokat: fra 2 625 inkl. mva (2 100 eks. mva)

  • Advokatfullmektig: fra 2 375 inkl. mva (1 900 eks. mva)


Alle oppdrag utføres basert på våre standardvilkår.

Regler om god advokatskikk og opplysninger om klageordningen finnes under ”Råd og tips” på Advokatforeningens side www.advokatenhjelperdeg.no