Johan Ludwig Troye

Kontormedarbeider / saksbehandler

 

E-post: resepsjon@henriksengrande.no

Telefon: 21 00 77 00

Telefax: 21 00 77 01

Født 1992
2014 - Høgskolen i Lillehammer, 3 år juss
 

Erfaring

2017: Kontormedarbeider/saksbehandler, Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS