Forsikring og erstatning

Våre advokater har spisskompetanse innen erstatnings- og forsikringsrett. Vi bistår forsikringsselskap, bedrifter og privatkunder.

Arbeidsliv

Vi har solid kompetanse og betydelig erfaring innen arbeidsrett, både hva gjelder den individuelle og kollektive arbeidsretten. Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Eiendom og entreprise

 Innenfor fagområdet eiendom og entreprise har vi advokater med lang erfaring, juridisk spisskompetanse og kommersiell forståelse for de problemstillinger som oppstår.

Familie, arv og skifte

Vi har lang og bred erfaring innen rettsområdene familie-, arv- og skifterett, herunder også generasjonsskifter samt foreldretvister/barnefordeling.