Arbeidsliv

Vi har solid kompetanse og betydelig erfaring innen arbeidsrett, både hva gjelder den individuelle og kollektive arbeidsretten. Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

 

Vi bistår virksomheter innen både privat og offentlig sektor, organisasjoner og privatpersoner med det meste av arbeidsrettslige spørsmål. Dette gir oss det nødvendige grunnlag for å forstå og hensynta de ulike sider og aspekter som alle saker vil ha.

Vi bistår bl.a. med å utarbeide og forhandle arbeidsavtaler, konkurranseklausuler, planlegging og gjennomføring av restruktureringer, omstillinger og nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser og med å løse problemstillinger knyttet til avskjed og oppsigelser.

Vi rådgir også ved tilrettelegging av arbeidsforhold, som etablering av arbeidstidsordninger eller endring av arbeidsoppgaver.
I tillegg har vi bred erfaring med problemstillinger knyttet til varsling, diskriminering og personvern i arbeidslivet, herunder kontrolltiltak. Vi rådgir også om pensjonsordninger.

Vi legger vekt på å kjenne våre kunder, deres virksomhet og bransje godt, slik at vi sammen kan finne det beste løsningene på en kostnadseffektiv måte og med et lavest mulig konfliktnivå.
Skulle det bli en tvist bistår vi selvsagt også ved rettslige prosesser.

Våre advokater holder jevnlige kurs om arbeidsrettslige problemstillinger, også internkurs for virksomheter.

Kontaktpersoner

Advokat Karoline Henriksen (H) / Advokat Elise Victoria Arnesen