Forsikring og erstatning

Våre advokater har spisskompetanse innen erstatnings- og forsikringsrett. Vi bistår forsikringsselskap, bedrifter og privatkunder.

 

Våre advokater har omfattende erfaring med erstatnings- og forsikringssaker. Advokatene har erfaring fra både forsikringsselskaper, advokatvirksomhet og offentlige erstatningsordninger. Vi kan tilby spesialisert bistand innen alle erstatnings- og forsikringsrettslige områder. Vårt firma innehar bred og allsidig prosedyreerfaring, og prosederer jevnlig erstatnings- og forsikringssaker for alle rettsinstanser.

Vi har lang erfaring med å bistå aktører innenfor forsikringsnæringen med forsikringsjuridiske spørsmål og skadeoppgjør, både ting-, formues-, og personskade. Vi bistår også bedrifter, offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner i erstatnings- og forsikringsrelaterte saker. Våre advokater har solid erfaring med å bistå både klienter som fremmer erstatningskrav («skadelidte-siden») og de som får krav mot seg («skadevolder-siden»).

Vi har bred erfaring innen profesjonsansvar (erstatningsansvar for profesjonelle virksomhetsutøvere), herunder ansvar for revisorer, regnskapsførere, arkitekter, takstmenn, meglere, ingeniører, advokater, leger, tannleger, samt styre- og bedriftsansvar.

Våre advokater holder jevnlige kurs om forsikrings- og erstatningsrettslig problemstillinger, også internkurs for virksomheter.

Kontaktpersoner

Advokat Eivind W. Grande / Advokat Karoline Henriksen (H) / Advokat Rønnaug Ringstad