Årets konferanse for alle som arbeider med og for virksomheter og privatpersoner som utsettes for en eller annen form for kriminalitet - det være seg økonomisk kriminalitet eller voldskriminalitet. Advokat Karoline Henriksen vil lede konferansens første halvdel.

For nærmere informasjon, program og påmelding se her